Hvad er den 3. alder?

Den 3. alder er en del af livet, hvor vi både er uafhængige og ressourcefulde. Vi er ikke længere nødt til at have et lønarbejde og vore børn er blevet og uafhængige af vores forsørgelse. Samtidig har vi kræfter og erfaring og mulighed at leve det liv, vi ønsker os.

Begrebet ”den 3. alder” er beskrevet af professor Peter Laslett, som udgav bogen ”A fresh map of life” i 1989. I bogen skelner han mellem den 3. alder og så den 4. alder, hvor man er svækket og afhængig af andre. En sammenblanding af de to meget forskellige aldre vil, ifølge Laslett, ikke bare føre til mislykkede ældrepolitikker, men også til mislykkede liv.

I Danmark er begrebet den 3. alder ret udbredt, men vi støder sjældent på begrebet den 4. alder, så vi skelner generelt ikke mellem den 3. og 4. alder. Det kan medføre, at vi ikke er opmærksomme på det store potentiale og de mange ressourcer i den 3. alder, og det gavner hverken den enkelte eller samfundet.

Som voksne (i den 2. alder) har vi typisk travlt med at leve op til vores ansvar. Vi har børn, der har brug for os. Vi har job med aftaler og tidsplaner og masser af arbejdsopgaver, der skal udføres. Her er udfordringen ofte at klare en stresset hverdag, med store krav både på arbejde og hjemme.

I den 3. alder er udfordringen typisk en anden. Her er der ikke krav fra børn og arbejde, og derfor tid til at stille sig spørgsmålet: ”Hvad vil jeg egentlig bruge mig selv og min tid til? ”.

Overgangen fra lønarbejde til efterløn eller pension kan være rigtig svær og er frygtet af mange. Jeg har set store forskelle i, hvordan det er gået for venner og kolleger. Nogle har forberedt sig og glæder sig over den nye frihed, – andre får depression, bliver skilt eller fysisk syge kort tid efter at have forladt arbejdsmarkedet.

Jeg har set at coaching kan give øget livskvalitet. Jeg vil foreslå mænd og kvinder, som enten frygter den 3. alder eller er ambitiøse med hensyn til at få det bedste ud af livet, at opsøge en 3. alders coach. Se mere om coaching her.

Mine hurtige råd til os i den 3. alder:

  • Lær noget nyt (Rekvirer evt. min litteraturliste om 3. alder)
  • Motioner (Jeg har selv et 7 min. morgenprogram, som jeg gerne deler)
  • Dyrk dine relationer (Husk kram og anerkendelse)
  • Vær aktiv (Find inspiration fra andre og fra nettet, f.eks. frivilligjob.dk)