Hvad er ensomhed egentlig?

Ensom er ikke noget, man er, – det er en almenmenneskelig følelse, man har.

En følelse af tomhed, smerte, savn, tab, at være udenfor, at være efterladt, at være utilstrækkelig. Nogle føler sig mest ensomme, når de er alene, andre føler ensomheden er værst i selskab med andre.

Ensomhed er en følelse, som man kan ændre, og der er hjælp at hente, hvis man har brug for det. For mange vil situationsbestemt ensomhed gå over med tiden og bistand fra familie og venner. Andre, som oplever varig ensomhed, kan have behov for ekstra støtte, f.eks. i form af deltagelse i sorggrupper og grupper for ensomme eller individuel coaching eller psykologbistand.

Ensomhedsfølelse forekommer i alle aldersgrupper, men er mest udbredt blandt unge og de ældste:

Klik herover for at se graf

Graf for alvorlig ensomhed , kilde: Lasgaard M, Friis, K. Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser.