Samtaler

Rammer for samtaler
En samtale hos mig varer 1 – 1½ time. Jeg stiller spørgsmål, som støtter, udfordrer og strækker tanker. Jeg anvender nogen gange tankeøvelser og kan give hjemmeopgaver, hvis det er relevant og giver værdi.

Resultatet af coaching viser sig i hverdagen og er baseret på fokuspersonens beslutninger og handlinger mellem samtalerne. Jeg anbefaler derfor minimum 3 samtaler og anbefaler ca. 3 uger mellem samtalerne. En enkelt samtale om en konkret, aktuel problemstilling kan være relevant for personer, der har dette behov og kender til coaching i forvejen.

Samtaler kan foregå hos mig på min adresse eller hvis det er bedre for dig, kan jeg komme til dig. Er den geografiske afstand stor, kan vi også benytte Skype eller telefon.

Kontakt mig og få mere information om rammerne for samtalerne og evt. aftale et indledende møde uden regning.

Jeg har pt. et favorabelt pristilbud for private efterlønsmodtagere og pensionister:
– 1000 kr for 3 samtaler eller 1500 kr for 5 samtaler.
Kontakt mig for øvrige priser på coach samtaler.

Samtaleforløb:
Jeg har udviklet generelle samtaleforløb på 5 samtaler, som kan tilpasses efter den enkeltes behov.

“Vejen ud af ensomhed”
Et samtaleforløb for personer, som føler sig ensomme, og gerne vil ud af ensomheden. Samtalerne vil dreje sig om emner som: Hvor oplever du især ensomhed? Hvad tænker du om andre? Hvordan er dine relationer? Hvad kan du gøre anderledes? Hvad har du lyst til?

”At afslutte og starte godt”
Et samtaleforløb om forandring for personer, der skal skifte arbejde, – forlade arbejdsmarkedet eller – håndtere store ændringer i privatlivet. Samtalerne vil som overskrift have følgende spørgsmål: Hvad er din historie?, Hvordan afslutter du?, Hvad vil du nu?, Hvad er dine muligheder? og Hvor er dine fremskridt?

”At få styr på pres og plads til trivsel”
Et samtaleforløb for personer, der oplever konflikter, kedsomhed, stress og mangel på ressourcer eller andre problemer. Samtalerne vil dreje sig om emner som Opgaveoverblik, Relationer, Dit råderum, Personlige mål, og Din praksis.

Tilbagemeldinger:
Fra en evaluering: ”Jeg har fået en større indsigt i mine egne tanker og refleksioner. Samtalerne med dig har været meget dybtgående. Jeg har tidligere troet, at de samtaler som jeg havde med mine nærmeste var på et tilsvarende dybt niveau, men det viste sig ikke at være således. ”

En anden kommentar: “Efter sidste samtale er det gået fint, tingene er gået i den rigtige retning uden kampe.”

Mail fra en deltager i undervisning med efterfølgende individuel samtale på arbejdspladsen: ”Tak for i går. Jeg synes det var en god og udbytterig dag, hvor jeg blev bekræftet i, at det var den rigtige beslutning jeg har taget, og at jeg nok skal få en god og “fyldig” 3. alder.”