Hvad er coaching?

Coaching er grundlæggende en samtale med en coach, hvor coachen primært stiller spørgsmål og støtter dig som fokusperson i at afklare dine mål og finde veje til at nå målene.

Coachsamtaler kan støtte dig i at være opmærksom og få formuleret, hvad der er vigtigt for dig. En samtale kunne f.eks. helt enkelt dreje sig om at finde frem til, hvad der egentlig gør dig glad.

Livskvalitet afhænger af evnen til at tænke positivt. Glæde giver højere koncentrationsevne, mere udholdenhed, større kreativitet og bedre relationer. Positive følelser er afgørende for vores sundhedstilstand, – glæde og fællesskab styrker immunforsvaret. Hjernen styrkes, når du sætter dig nye mål og sørger for at nå dem. Det er beskrevet i mange bøger inden for positiv psykologi, sundhed og hjerneforskning.

Mange topprofessionelle i erhvervslivet og inden for sport modtager coaching for at opnå bedre resultater, men coaching anvendes også af ”almindelige” mennesker til at løse personlige problemstillinger i arbejdslivet eller privatlivet. Stresscoaching, parforholdscoaching og livsstilscoaching er eksempler.

Mennesker i alle aldre kan have glæde af coaching. At udnytte mulighederne i den 3. alder kræver personlig modenhed og kendskab til egne ressourcer. Det kan coaching hjælpe dig med at opnå.