Inspirationsgrupper

Formålet med en senior inspirationsgruppe er at seniorer kan inspirere og støtte hinanden i at finde sig tilrette i deres 3. alder. En gruppe kan bestå af 4-6 deltagere, som mødes 5 gange til møder af 2 timers varighed.

Jeg faciliterer gruppe-møderne, dvs. jeg arrangerer møderne praktisk, holder et indledende oplæg, tilbyder øvelser og fungerer som ordstyrer under erfaringsdeling. Vi kan tage udgangspunkt i emner og værktøjer fra min bog.

Tid og sted arrangeres efter gruppedeltagernes behov.

Kontakt mig, hvis du er interesseret i at deltage i en inspirationsgruppe.