Min baggrund

Jeg føler mig priviligeret i min 3. alder, hvor jeg har valgt at arbejde med undervisning og udvikling. Jeg er uddannet og certificeret Life Coach af Manning Inspire. Uddannelsen varer et halvt år og er godkendt af ICF, International Coach Federation. Desuden har jeg taget eksamen i Business Coaching på KEA.

Min erhvervsmæssige baggrund er, at jeg er bachelor i datalogi og har været chefkonsulent i IT-branchen. Jeg har arbejdet med kvalitet, metoder og organisatoriske projekter i størsteparten af mit arbejdsliv. Jeg har også en læreruddannelse og har undervist i Folkeskolen i nogle år i min ungdom.

Jeg tilhører selv 60+ gruppen og kan i undervisning og coaching trække på mine erfaringer med singleliv, parforhold, børn og børnebørn, skilsmisse og på mine erfaringer med overgang til den 3. alder.

Mit netværk består bl.a. af konsulenter, coaches og psykologer, som til stadighed giver mig inspiration og sparring og stor glæde ved at dele det vi brænder for.

Jeg har været frivillig i Røde Kors for et netværk for voksne, der oplever varig eller tilbagevendende ensomhed.  Se mere om Værket her:
https://www.rodekors.dk/brug-for-hjaelp/vaerket-netvaerk-for-voksne

Jeg er uddannet fortællegruppeleder i Ensomme Gamles Værns koncept “Fortæl for livet” og har ledet gruppeforløb i dette regi.

Jeg er mentor i PIFT, mentoring af unge kvinder mellem 15 og 30 år, der har brug for støtte.

Jeg har skrevet en inspirationsbog om den 3. alder, som udkommer til august 2019.