Min baggrund

Jeg føler mig priviligeret i min 3. alder, hvor jeg har mulighed for at beskæftige mig  med det, jeg har lyst til: reflektion, udvikling og læring i min egen aldersgruppe, seniorer i den 3. alder.

Jeg er sent i livet blevet certificeret Life Coach af Manning Inspire og har efterfølgende været coachtræner på uddannelsen. Kurset varer et halvt år og er godkendt af ICF, International Coach Federation. Desuden har jeg taget eksamen i Business Coaching på KEA.

Min erhvervsmæssige baggrund er, at jeg har været chefkonsulent i IT-branchen. Jeg har arbejdet med kvalitet, metoder og organisatoriske projekter i størsteparten af mit arbejdsliv. Jeg har også en læreruddannelse og har undervist i Folkeskolen i nogle år i min ungdom.

Jeg tilhører selv 60+ gruppen og kan i undervisning og coaching trække på mine erfaringer med singleliv, parforhold, børn og børnebørn, skilsmisse og på mine erfaringer med overgang til den 3. alder.

Mit netværk består bl.a. af konsulenter, coaches og psykologer, som til stadighed giver mig inspiration og sparring og stor glæde ved at dele det vi brænder for.

Jeg har erfaring med frivilligt arbejde i flere sammenhænge:

  • Røde Kors Værket i København. Værket er et netværk for voksne, der oplever varig eller tilbagevendende ensomhed.  Se mere om Værket her:
  • Jeg er uddannet fortællegruppeleder i Ensomme Gamles Værns koncept “Fortæl for livet” og har ledet gruppeforløb i dette regi.
  • Mentor i PIFT, mentoring af unge kvinder mellem 15 og 30 år, der har brug for støtte.
  • Samtalepartner for elever på sprogskole.

Jeg har læst en masse og skrevet en fagbog om den 3. alder.