Hvad er ensomhed egentlig?

Ensomhed er et aktuelt tema i Danmark og andre vestlige lande. I Danmark arbejder mange organisationer sammen i ”Folkebevægelsen mod Ensomhed” for at bekæmpe ensomhed.

Ensom er ikke noget, man er, – det er en almenmenneskelig følelse, man har. Ensomhed er en følelse, som kan ramme os alle, unge, voksne og gamle. De fleste af os kommer selv ud af ensomheden og får efterhånden den kontakt med venner og familie, som vi har behov for. Men for nogle er ensomhedsfølelsen mere permanent og sundhedsskadelig.

Langvarig ensomhed er en følelse af tomhed, smerte, savn, tab, at være udenfor, at være efterladt, at være utilstrækkelig. Nogle føler sig mest ensomme, når de er alene, – andre føler ensomheden er værst i selskab med andre.

Ensomhed er en følelse, som man kan bearbejde, og der er hjælp at hente til at komme ud af ensomheden. Personer, som oplever varig ensomhed, kan have behov for ekstra støtte, f.eks. i form af deltagelse i sorggrupper og grupper for ensomme eller individuel coaching eller psykologbistand.

Ensomhedsfølelse forekommer i alle aldersgrupper, men er mest udbredt blandt unge og de ældste. Faktisk er forekomsten af ensomhed lavest for personer i den 3. alder ifølge en rapport fra 2015 af Lasgaard M, Friis, K. Ensomhed i befolkningen – forekomst og metodiske overvejelser.